Puerta Vides nabízí své služby v různých oblastech právní praxe společnostem a jednotlivcům na národní i mezinárodní úrovni.

 

Na mezinárodní scéně stojí za zmínku úzká spolupráce, kterou naše firma udržuje s anglickými a francouzskými právníky v oblasti poradenství ve španělském právu.

Právní služby

 

Hlavním cílem našeho týmu právníků je poskytovat právní poradenství a služby vysoké kvality přizpůsobené vašim potřebám.

 

Realitní právo

 

* Nákup a prodej nemovitostí.
* Residenční a komerční pronájmy.
* Zastoupení a poradenství ve společenství vlastníků

 

Rodinné a dědické právo

 

* Předmanželské smlouvy
* Rozvody.
* Pomoc při vyřizování alimentů
* Dary
* Poslední vůle a dědické řízení.

 

Obchodní právo a právo obchodních společností

 

* Zakládání společností.
* Obchodní smlouvy.
* Dohody o mlčenlivosti.
* Asistence při zahájení provozu společnosti.
* Poradenství v každodenním provozu společnosti (tj. zápisy z valné hromady a představenstva; sekretariát společnosti).
* Restrukturalizace společnosti (tj. fúze, spin-outy).
* Postupy právního přezkumu („due diligence“) pro prodej společností.
* Smlouvy partnerů.
* Rozpuštění a likvidace společností.
* Bankrot.

 

Právo osobního a průmyslového vlastnictví a informační technologie / zákon o hospodářské soutěži

 

* Autorská práva.
* Patenty.
* Značky.
* Průmyslové návrhy.
* Postupy registrace výše uvedených práv.
* Pronájmy softwaru.
* Smlouvy o poskytování IT služeb.
* Internetové obchody.
* Ochrana osobních dat.
* Kompetenční konflikty.

 

NÁMOŘNÍ PRÁVO

 

Francisco Puerta, odborník na námořní právo, nabízí v této oblasti komplexní poradenství. Mezi naše služby v této oblasti patří:

 

* Nákup a prodej lodí.
* Registrace lodí.
* Poradenství v oblasti námořních předpisů a celkového postupu ve Španělsku.
* Daňové poradenství u vlastnictví lodi.
* Smlouvy na prodej kotvišť.
* Smlouvy o námořní výstavbě.
* Námořní spory, např. srážky či nehody, žaloby proti výrobcům lodí / loděnicím nebo jejich řízení, žaloby proti pojišťovnám nebo jednání za námořní pojišťovny vyšetřující nároky

 

SOUDNÍ ZÁLEŽITOSTI A SPORY

 

Álvaro Díaz je v čele soudních záležitostí firmy. Nabízíme poradenství jednotlivcům i firmám. Za zmínku stojí úzké vztahy, které udržujeme jak s pojišťovnami, tak s právníky z ostatních zemí k vypořádání pohledávek. Kdykoli je to možné, snažíme se vyhnout nákladným postupům tím, že usilujeme o korektní a přímočaré urovnání daných záležitostí.

 

Vzhledem k možnosti podniknout právní kroky radíme našim klientům ohledně vyhlídek na úspěch i možností neúspěchu. Klientovi také nabízíme odhad nákladů, které může představovat soudní proces.

 

Občanskoprávní soudní spory

 

* Právní kroky v oblasti nemovitostí.
* Leasingové řízení (tj. vystěhování, nároky na nájemné).
* Kolaudační řízení a parcelace (nároky na neplnící smlouvy, neautorizované práce, námitky proti dohodám).
* Záznamy domén
* Nehody (které se stanou během dovolené).
* Ublížení na zdraví
* Problematika opatrovnictví a péče o dítě.
* Spolupracujeme se zahraničními advokátními kancelářemi v souvislosti s:
* Soudní řízení
* Prosazování zahraničních usnesení
* Osvědčení španělského práva

 

Obchodní soudní spory

 

* Množstevní nároky.
* Obecná smluvní řešení.
* Výkonné postupy.
* Porušení důvěry mezi obchodními partnery.
* Partnerské spory.
* Porušení vlastnických práv.

Nabízíme komplexní služby pro ty, kteří hledají simultánně právní, daňové a účetní poradenství. Oddělení ekonomů pod vedením Rafaela Puerty nabízí kompletní daňovou poradenskou službu zaměřenou na jednotlivce a firmy.

 

* Příprava a prezentace roční účetní závěrky obchodních společností.
* Daňové plánování a přiznání.
* Poradenství v oblasti daňových kontrol.
* Vedení účetních knih.
* Příprava specializovaného účetnictví firem.
* Daňové kontroly a poradentví nerezidentům
* Mezinárodní zdanění (zdanění nerezidentů).

Naše poradenství v této oblasti je obvykle propojeno mezinárodně se zahraničními společnostmi, které chtějí zaměstnávat osoby ve Španělsku nebo naopak. Ve spolupráci s naším odborníkem v této oblasti, Franciscem Martínem, nabízíme níže uvedené služby.

 

* Poradenství ohledně tržních sazeb pro různé typy zaměstnanců
* Sestavení pracovních smluv
* Registrace/zrušení registrace zaměstnanců u oddělení sociálního zabezpečení
* Služba správy mezd.
* Poradenství v oblasti discipliny a propouštění klientů.
* Zastoupení v soudních řízeních se zaměstnanci
* Získání pracovních povolení pro zaměstnance ze zemí mimo EU.
* Důchodové a zdravotní dávky.

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti poskytování služeb českým občanům a společnostem v rámci našeho Konzulátu České Republiky umožnili našemu týmu zblízka rozpoznat existenci kulturních a především jazykových bariér, které vznikají, když se čeští občané a společnosti rozhodnou navázat spojení s Marbellou, Malagou, Costa del Sol nebo Andalusií. Ať už se jedná o rozvoj osobního nebo obchodního projektu v této části Španělska, naším cílem je celý proces usnadnit a nabídnout odbornou pomoc, nezbytnou pro úspěšný průběh a dokončení vašeho budoucího projektu.
Česká platforma služeb (PCS) se zrodila jako doplněk k právním, učetním a daňovým poradenským službám, které naše společnost poskytuje již od roku 1997, přičemž přebírá poslání poskytovat našim klientům personalisované a odborné služby s důrazem na odstranění překážek, které mohou nastat díky nedostatku znalosti španělského jazyka a to při jakékoli podnikatelské aktivitě či transakci ve Španělsku, a to buď s veřejnou správou, nebo se soukromými společnostmi.
Pro splnění našeho cíle poskytuje PCS našim zákazníkům:
– Služby zpracování dokumentů pro jednotlivce:

• Získání daňového identifikačního čísla NIE ve Španělsku.
• Registrace/zápis do registru obyvatel.
• Registrace občanů EU.
• Validace řidičského průkazu ve Španělsku.
• Elektronický podpis.
• Zápis do registru daňových poplatníků.
– Služby zpracování dokumentů pro společnosti:

• Registrace české společnosti ve Španělsku.
• Získání daňového identifikačního čísla pro právní subjekty CIF.
• Otevření poboček vaší společnosti ve Španělsku.
• Licence nebo povolení nezbytná k výkonu obchodní činnosti.

 

– Podpůrné služby pro jednotlivce a firmy:

Touto službou vám chceme dát k dispozici naše konferenční prostory v samém centru města Marbella, kde můžete pořádat schůzky v profesionálním prostředí s možností využití služby a asistence našeho česky mluvícího překladatele.

• Využití zasedací místnosti s wifi servisem, asistentem/překladatelem.
• Sekretářské/překladatelské služby mimo kancelář.

Solicite información sin compromiso y nuestro equipo de profesionales contactará con usted.